Tietosuojaseloste

Otium Innovations Oy Tietosuojaseloste

Päivitetty 25.7.2023.

Tässä tietosuojaselosteessa kerrotaan, minkälaisia henkilötietoja voimme kerätä sinusta käyttäessäsi verkkosivustoamme sekä mihin tarkoitukseen voimme tällaisia tietoja käyttää. Käyttämällä verkkosivujamme hyväksyt tietojesi käsittelyn tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. Voimme ajoittain muuttaa tätä tietosuojaselostetta julkaisella siitä uuden version verkossa. Verkkosivujen ja liitännäisten palvelujen jatkuva käyttösi uuden version julkaisun jälkeen katsotaan muokattujen ehtojen hyväksynnäksi. 

Tiedot rekisteristä

Rekisterin nimi: Otium Innovations – markkinointi- ja asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä: Otium Innovations Oy. 

Yrjönkatu 12, 28100 Pori. 

Y-tunnus: 3176156-6

Yhteyshenkilö rekisteriasioissa: Hanna Kallio, etunimi.sukunimi@otiuminnovations.com

Rekisterin käyttötarkoitus

Markkinointi- ja asiakasrekisterin kautta kerättyjä henkilötietoja käytetään yrityksemme palveluista tiedottamiseen ja viestimiseen, sekä asiakassuhteen ylläpitoon ja kehittämiseen. Mikäli et halua saada meiltä viestejä, ilmoitathan siitä rekisterinpitäjälle. 

Tietojen luovuttaminen kolmannelle osapuolelle

Emme myy, vaihda tai muutoin siirrä tunnistamisen mahdollistavia tietojasi ulkopuolisille osapuolille. Tämä ei sisällä luotettuja kolmansia osapuolia, jotka auttavat rekisterinpitäjää sivustojen ylläpidossa tai liiketoimintamme suorittamisessa, mutta myös näiden osapuolten on pidettävät tiedot luottamuksellisina. 

Tietojen jakaminen voi olla tarpeen, kun tavoitteena on esimerkiksi viranomaisten toimesta tutkia, estää tai muutoin käsitellä laitointa toimintaa, petosepäilyä, tilanteita, jotka mahdollisesti uhkaavat jonkin henkilön fyysistä turvallisuutta, käyttöehtojemme rikkomista sekä muissa lain vaatimissa tilanteissa. Ei-yksityisiä tietoja voidaan kuitenkin luovuttaa muille osapuolille markkinointiin, mainontaan tai muuhun käyttöön. 

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme tietoja niin kauan kuin se on tarpeellista asiakas- tai yhteistyösuhteen perusteella, tai kunnes rekisteröity pyytää tietojen poistoa. Tällöin rekisterissä säilytetään kuitenkin kyseisen henkilön lain (kuten kirjanpitolainsäädännön) tai sopimussuhteen edellyttämät tiedot sekä tietojen poistoa koskeva tieto. Huolehdimme sellaisista kohtuullisista toimenpiteista, joilla varmistetaan, ettemme säilytä rekisteröidyistä rekisterissä käsittelyn tarkoituksiin nähden yhteensopimattomia, vanhentuneita tai virheellsiä henkilötietoja.

Rekisterin suojaus 

Tallennamme yhteystietosi asiakastietojärjestelmiin, jotka ovat salasanalla suojattuja järjestelmiä. Järjestelmiin pääsevät kirjautumaan vain sellaiset henkilöt, joiden on olennaista tietojen käsittelyn kannalta. 

Rekisterin tietosisältö 

Rekisteriin kerätään:

  • Etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Puhelinnumero
  • Organisaatio

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköposteista, puhelimitse, sosiaalisen meidan palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. 

Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. 

Evästeet

Evästeet (“cookies”) ovat tunnisteita, jotka tallentuvat kävijän päätelaitteelle kävijän vieraillessa verkkosivulla. Verkkopalvelumme hyödyntää evästeitä, jotta voimme tarjota palvelumme mahdollisimman käyttäjäystävällisenä ja laadukkaana. Google kerää anonyymejä tilastotietoja sivuston kävijöistä tarkoituksena parantaa palvelun laatua. Google Analytics kerää muun muassa tietoja siitä, millä sivuilla kävijä käy, kuinka kauan kävijä pysyy tietyllä sivulla, mitä kautta kävijä saapui sivulle ja mitä linkkejä kävijä klikkaa. Google saattaa luovuttaa tietoja kolmannelle osapuolelle lain niin vaatiessa. Käyttämällä palveluamme kävijä suostuu luovuttamaan yllämainittujen ehtojen mukaiset tiedot Googlen käyttöön. Mikäli et halua Palvelun saavan tietoja evästeiden avulla, voit kieltää evästeet verkkoselaimen asetuksista. Huomaathan, että evästeiden käytön estäminen saattaa vaikuttaa Palvelun toimivuuteen emmekä voi taata Palvelun virheetöntä toimintaa ilman evästeiden käytön hyväksymistä. 

Sosiaalisen median liitännäiset

Rekisterinpitäjän sivuilla voi olla linkkejä tai yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin sekä sosiaalisen median liitännäisiä (esimerkiksi Facebook ja Instagram). Sosiaalisen median liitännäisten käyttäminen voi lähettää tunnistettavaa tietoa kyseisille sosiaalisen median palveluntarjoajille. Liitännäisen avatessasi saatat sallia kolmansien osapuolten internetsivujen evästeiden tallentumisen tietokoneellesi, jolloin näiden hallinnoijat voivat seurata sivun käyttöä, mikäli olet kirjautunut kyseisen palveluntarjoajan sosiaaliseen mediaan. Rekisterinpitäjällä ei ole määräysvaltaa tällaisiin kolmansien osapuoleten internetsivuihin, eikä Rekisterinpitäjä ole vastuussa mistään niillä julkaistusta materiaalista tai niiden käytöstä. 

Rekisteröidyn oikeudet

Joisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallenneut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. 

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyllä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädettyssä ajassa. 

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä tarjotaksemme paremman käyttökokemuksen sivustovierailijoille. Jatkamalla sivujen käyttöä hyväksyt evästeet sekä GDPR-käytäntömme.